🎓 Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych - Odrabiamy.pl
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język polski

Lillian Feder Marlowa zstąpienie do piekła W Jądrze ciemności Conrad przedstawia odkrycie zła przez Marlowa oraz odpowiedzialność wobec siebie i innych, jaką ta świadomość go obciąża. Opowiadając historię Marlowa poznającego samego siebie, Conrad nie posługuje się językiem psychologii. Zamiast tego ucieka się on do wyobrażeń i symboli tradycyjnej podróży do Tartaru. [...] Choć podróż Marlowa ogólnie przywodzi na myśl epickie zejście do piekła, jest ona najwyraźniej spokrewniona z odwiedzeniem Tartaru w szóstej księdze Eneidy. W poemacie Wergiliusza zejście Eneasza stanowi element jego inicjacji jako przywódcy ludu rzymskiego. Wergiliusz podkreśla fakt, że prawdy należy szukać w jądrze ciemności; tak więc Sybilla, która, mówiąc słowami Wergiliusza, [...] „ukrywa prawdę w ciemności”, prowadzi Eneasza. [...] Podróż Eneasza do Tartaru jest jednym ze sposobów poznania tragedii nieodłącznie towarzyszącej ludzkim poczynaniom; jest to cena, którą płaci za wypełnienie swego obowiązku jako założyciel Rzymu. W świecie podziemi patrzy on zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, i po zapoznaniu się z karami za własne występki dowiaduje się o przelewie krwi i okrucieństwie, które mają zaciążyć na sumieniu jego narodu – o cenie imperialnej potęgi Rzymu. Eneasz, człowiek zacny i pobożny, poznaje prawdę drogą zejścia w ciemności. [...] Podróż Marlowa wydaje się od początku nosić piętno losu. To jego własna dusza domaga się – a Conrad nadaje temu konkretny kształt w odpowiedzi udzielonej przez Marlowa robiącym na drutach Parkom – by zrozumiał siebie samego poprzez poznanie świata, w którym żyje. Kontemplując ten świat pośrednio przez obraz, Marlow lepiej widzi istotę rzeczy niż kiedykolwiek przedtem. Epickie zejście do piekła jest zawsze wędrówką w poszukiwaniu kogoś, kto zna prawdę. Na długo zanim udaje mu się dotrzeć w głąb Konga, Marlow uświadamia sobie, że celem jego podróży jest spotkanie Kurtza i porozmawianie z nim. Gdy dociera do Kurtza, następuje w jednej płaszczyźnie spotkanie z człowiekiem, który dopuścił się straszliwych przestępstw wobec swoich bliźnich. Na drugiej jednak i ważniejszej płaszczyźnie znajduje człowieka, który pozwolił sobie zejść na najniższy z możliwych poziom zła; patrząc na Kurtza, Marlow zdaje sobie sprawę, że możliwość taka kryje się w każdym człowieku. Innymi słowy, odkrywa on potencjalne piekło w sercu każdego człowieka. W Kongu nie ma postaci nadprzyrodzonych; wszystko jest wiarygodne w czysto realistycznej płaszczyźnie. Obrazy piekła, sugerując element nadprzyrodzony, implikują jednak przerażenie i gwałtowne cierpienia, które muszą stać się udziałem Kurtza, zdrajcy światła. Za pomocą obrazów piekła Conrad sprawia też, że walka Kurtza w Kongu staje się symbolem wewnętrznej klęski. Kurtz zdradził tubylców, doprowadzając ich do nędzy i uległości, leczrównocześnie zdradził ludzkość w postaci siebie samego. Sprowadził tubylców do rzędu udręczonych cieni, gdyż pozbawił ich woli i godności, dokonując zaś tego, sam stał się cieniem; jego wola jest ofiarą i sługą jego własnych diabelskich kaprysów. Marlow także stanął w obliczu okropności piekła i choć udaje mu się uciec, płaci za nabytą wiedzę. Ma on wobec Kurtza dług, albowiem Kurtz był na tyle mężczyzną, aby stawić czoło piekłu znajdującemu się w nim samym. [...] Jak na ironię, nagrodą za zwycięstwo nad żywiołami piekła jest świadomość ograniczonych możliwości ludzkich; toteż wyrzekając się Kurtza, pozostaje wobec niego lojalny. W lojalności tej mieści się uznanie wiecznego istnienia piekła, któremu każdy człowiek musi raz po raz stawiać czoło i pokonywać je; mieści się w tym ponadto tragiczna akceptacja zawsze istniejącej możliwości klęski. Na podstawie: Lillian Feder, Marlowa zstąpienie do piekła [w:] Conrad w oczach krytyki światowej, pod red. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 1974. Podaj autora, tytuł oraz imię głównego bohatera dziela, w którym autorka dostrzega analogię do Jądra ciemności

około 15 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019