Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Technika

Wyjaśnij znaczenie słowa: bezpieczeństwo.

Odpowiedź nauczyciela