Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Technika

Porównaj objawy i pierwsza pomoc:
a) udar cieplny,
b) udar słoneczny,
c) przegrzanie.

Odpowiedź nauczyciela