Wymień strefy oświetlenia Ziemi. - Odrabiamy.pl

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Wymień strefy oświetlenia Ziemi.

Damian
41047
odpowiedział na to pytanie

Wyróżniamy trzy główne strefy oświetlenia naszej planety - jedną gorącą, międzyzwrotnikową, dwie strefy umiarkowane oraz dwie zimne - podbiegunowe.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019