Wymień pomoce i przyrządy przyrodnika. - Odrabiamy.pl

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Wymień pomoce i przyrządy przyrodnika.

Damian
41048
odpowiedział na to pytanie
Przyrodnik korzysta z dużej ilości przyrządów i pomocy podczas swojej pracy. Do obserwacji może wykorzystać lornetkę, lupę oraz mikroskop. Pomiary terenowe ułatwia taśma miernicza oraz dalmierz laserowy. Mapy i plany z kolei umożliwiają łatwą orientację w terenie. Przy wyznaczaniu kierunków geograficznych przydatny jest kompas.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019