Gdzie znajduje się śledziona? - Odrabiamy.pl

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Gdzie znajduje się śledziona?

Damian
41047
odpowiedział na to pytanie

Śledziona w organizmie człowieka znajduje się w jamie brzusznej, po lewej stronie, na wysokości żeber od 9 do 11 (licząc od góry).

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019