🎓 Czym różni się plan od mapy? - Odrabiamy.pl

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Czym różni się plan od mapy?

Damian
45947
odpowiedział na to pytanie
Jest wiele cech różniących plan i mapę. Przede wszystkim mapa prezentuje obszary znacznie większe - od regionów przez państwa po cały świat. Na planie przedstawiamy obiekty znacznie mniejsze - od przedmiotów i pomieszczeń po budynki, osiedla oraz miasta. Na mapach, zwłaszcza fizycznogeograficznych, znajdziemy informację o rzeźbie terenu. Na planach tego typu informacji nie ma. Co więcej, na mapie znajdują się południki i równoleżniki przechodzące przez dany obszar. Na planach południków i równoleżników nie ma, co najwyżej znajduje się tam siatka z liczbami i literami, które ułatwiają odnalezienie np. ulic lub obiektów na planie miasta.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Matematyka
|x|=4(x-1)-6(x+2) gdy x=-3
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019