Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaPP

Zaznacz procesy zachodzące w gospodarce w fazie wzrostu i w fazie spadku cyklu koniunkturalnego: *
faza wzrostu: faza spadku:
a. spadek produkcji
b. wzrasta bezrobocie
c. wzrost produkcji
d. spada wielkość popytu konsumpcyjnego
e. spada poziom inwestycji
f. wzrasta wielkość popytu konsumpcyjnego
g. spada bezrobocie
h. wzrasta poziom inwestycji
i. spadek produkcji
j. wzrasta bezrobocie
k. wzrost produkcji
l. spada wielkość popytu konsumpcyjnego
m. spada poziom inwestycji
n. wzrasta wielkość popytu konsumpcyjnego
o. spada bezrobocie

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Anna

Anna

PP