Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Znajdź wzór funkcji, której wykres jest prostą przechodzącą przez punkty (2; -1) i (0; 3).

a) Podaj wzór funkcji, której wykres jest prostą równoległą do powyższej prostej i przechodzi przez punkt K (-2; 3).

b) Sporządź wykresy obu funkcji na jednym układzie współrzędnych

Odpowiedź nauczyciela