🎓 Znajdź liczbę dwucyfrową, która podzielona przez sumę swoich liczb daje w ilorazie trzecią część sumy swoich cyfr. - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Znajdź liczbę dwucyfrową, która podzielona przez sumę swoich liczb daje w ilorazie trzecią część sumy swoich cyfr.

Magda
32187
Polub to zadanie

a - cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej

b - cyfra jedności liczby dwucyfrowej

 

Zatem:

 

 

 

Suma tych cyfr jest liczbą większą od 0 i mniejszą lub równą 18.

Tą liczbę dwucyfrową możemy zapisać jako: 10a+b        

Wideolekcja
content
28 marca 2019
Historia

. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania

Panowanie Kazimierza Wielkiego w świetle „Kroniki” Janka z Czarnkowa

Ten król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził Rzecząpospolitą, albowiem jak i drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami i dachami na podziw wspaniałymi. Naprzeciw zaś zamku krakowskiego, za Wisłą, około kościoła, który się nazywa Skałka, wybudował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem. Wybudował też wiele innych miast, jak Wieliczkę, Skawinę i Lanckoronę, zamek Olkusz, Będzin i Lelów, miasto Czorsztyn wraz z zamkiem, zamki w Niepołomicach, Ojcowie i Krzepicach, w ziemi sandomierskiej zamek i samo miasto Sandomierz, Wiślicę, Szydłów, Radom, Opoczno, Wąwolnicę, miasto Lublin, miasto i zamek Sieciechów, Solec, zamki w Zawichoście i Nowym Mieście Korczynie; w Wielkopolsce zaś miasta Kalisz, Pyzdry, Stawiszyn, zamek i miasto Konin, zamki w Nakle, Wieluniu, Międzyrzeczu i Ostrzeszowie, miasto Wieluń, zamek Bolesławiec; w ziemi kujawskiej Kruszwicę, Złotoryję, Przedecz i Bydgoszcz; w ziemi sieradzkiej silny gród w Piotrkowie, miasto i zamek w Inowłodziu; na Mazowszu miasto Płock, a zamek tamtejszy, który był jednym murem obwiedziony, drugim jeszcze opasał; w ziemi ruskiej miasto Lamburgę, czyli Lwów i dwa jego zamki, zamek Przemyśl, zamek i miasto Sanok, miasto Krosno i zamki w Lubaczowie, Trembowli, Haliczu i Tustaniu. Wszystkie te miasta i zamki opatrzył bardzo silnymi murami, budowlami i wieżami wyniosłymi, głębokimi fosami i innymi fortyfikacjami na ozdobę Królestwa, a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego. Za panowania bowiem tego króla powstało w lasach, gajach i na karczowiskach drugie tyle miast i wsi, ile przedtem było w Królestwie Polskim.
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 10: Powstawanie państw scentralizowanych i rozwój dążeń narodowych w XIII-XV w. Opracowała Zofia Dąbrowska, Warszawa 1959, nr 10, str. 42 i n.

A. Jakie popularne powiedzenie dotyczące Kazimierza Wielkiego ilustruje cytowany fragment "Kroniki" Janka z Czarnkowa?
B. Oceń znaczenie inwestycji przedstawionych w źródle dla Polski.
C. Odszukaj na mapie miejscowości wymienione przez Janka z Czarnkowa i oceń, czy inwestycje Kazimierza Wielkiego miały określony plan.

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Pochwała pracy umysłowej. Zalety zawodu pisarza

Kamieniarz używa do swej pracy różnego rodzaju kamieni. Gdy skończy swe zaję­cia, ręce i ramiona jego są przepracowane i zniszczone, a cały jest wyczerpany. Jego uda i plecy są połamane.

Tkaczowi, który przebywa wciąż w warsztacie, wiedzie się nie lepiej niż kobie­cie, która musi stale pozostawać w domu. Pozycja, w jakiej przebywa podczas pra­cy, utrudnia mu oddech. Ponieważ tka siedząc na klepisku, jego uda stale uciskają żołądek.

Powiem ci teraz jak jest z zawodem rybaka. Temu również powodzi się bardzo źle: czyż jego praca nie odbywa się na brzegu rzeki gdzie czatują krokodyle?...

Spójrz pracuje on (górnik) z dala od światła słonecznego we wnętrzu ziemi. Duszą­cy pył węglowy wypełnia jego płuca i gryzie oczy. Jego ręce i kark omdlewają z wysił­ku, a chodnik w każdej chwili może zwalić mu się na głowę i pozbawić go życia. Kiedy indziej – odcięty od świata, kona śmiercią głodową przez długie tygodnie bez nadziei ratunku.

Popatrz więc, nie istnieje żaden zawód, który nie potrzebowałby nadzorcy. Tylko jeden pisarz - sam jest kierownikiem... Bądź zadowolony ze swego wywyższenia. Po­patrz: żadnemu pisarzowi nie brakuje... żadnych dobrych rzeczy z Domu Królewskiego. Bogini Urodzaju jest przy nim i ofiarowuje mu powodzenie w życiu. On pozostaje na czele, a jego matka i ojciec dziękują za to bogu.

Nauki Duaufa czyli Satyra na wszystkie zawody, cyt. za: W. Bator, Myśl starożytnego Egiptu, Kraków 1993, s. 109 - 110, 114 - 1151. Wymień zalety zawodu pisarza.

2. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ status społeczny pisarzy oraz wyjaśnij jego źródła.

3. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

około 19 godzin temu