Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Zapisz wyrażenie w postaci sumy algebraicznej: (ab²+3a³b)²

Odpowiedź nauczyciela