Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Zaokrąglij liczbę 2,7521 do jednego miejsca po przecinku (do części dziesiątych). Oblicz błąd przybliżenia.

Odpowiedź nauczyciela