Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

wyznacz zbiór wartości oraz przedziały monotoniczności funkcji f 3x^2+6x-2

Odpowiedź nauczyciela