Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające jednocześnie obie nierówności: 5–3(x–2) ≤ 8 i |x–2| ≤ 2

Odpowiedź nauczyciela