Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wyznacz współrzędne punktów w których prosta przecina osie układu współrzędnych a nastepnie naszkicuj je a) y = 3x - 3

Odpowiedź nauczyciela