🎓 Wyznacz takie wartości parametru m, aby prosta y = (2-m) x + 1 miała punkt wspólny z odcinkiem o końcach A (-1 , 4) i B (2, 3). - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Wyznacz takie wartości parametru m, aby prosta y = (2-m) x + 1 miała punkt wspólny z odcinkiem o końcach A (-1 , 4) i B (2, 3).

Paulina
994
Polub to zadanie

Zauważmy, że prosta 

przechodzi przez punkt o współrzędnych

Naszkicujmy w układzie współrzędnych odcinek AB oraz zaznaczmy punkt (0, 1).

Otrzymujemy

  

Jeśli prosta

ma mieć punkty wspólne z odcinkiem AB to w szczególności ten warunek spełniają proste AC i CB. 

Szukana prosta przechodzi przez punkt A, gdy

Szukana prosta przechodzi przez punkt B, gdy

Dodatkowo zauważmy, że dla m = 2 prosta jest postaci y = 1, czyli nie ma punktów wspólnych z odcinkiem AB. 

Zatem dla

prosta

ma punkt wspólny z odcinkiem AB.

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Wymień rodzaje wad postawy.

około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019