Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wyznacz sumę czterdziestu pierwszych wyrazów ciągu S(40)
d) 19,8,-3,-14,-25..

Odpowiedź nauczyciela