Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 9 cm. Jaką długość ma bok tego trójkąta?

Odpowiedź nauczyciela