Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 6 cm większa od obwodu podstawy tej bryły.
a) Wyznacz wielomian V(x) opisujący objętość tego ostrosłupa w zależności od zmiennej x, która jest długością krawędzi podstawy i określ jego dziedzinę.
b) Wyznacz wszystkie wartości x, dla których objętość tego ostrosłupa jest równa 54 cm^3.

Odpowiedź nauczyciela