Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wynik którego wyrażenia nie jest większy od 1:
A. sin30stopni - cos60stopni
B. (tg60stopni)^2
C. sin13stopni +cos13stopni
D.1 /tg45stopni

Odpowiedź nauczyciela