Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wykaż, że suma siedmiu kolejnych liczb parzystych jest liczba podzielna przez 14

Odpowiedź nauczyciela