🎓 Wskaż parę liczb których największy wspólny dzielnik jest liczbą pierwszą a) 12 i 24 b) 18 i 54 c) 32 i 64 d) 15 i 21 - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Wskaż parę liczb których największy wspólny dzielnik jest liczbą pierwszą
a) 12 i 24
b) 18 i 54
c) 32 i 64
d) 15 i 21

Aga
91924
odpowiedziała na to pytanie

a) Wypiszmy dzielniki liczb 12 i 24. 

12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to: 

NWD(12, 24) = 12

Liczba 12 nie jest liczbą pierwszą. 


Odpowiedź a) nie jest poprawna. b) Wypiszmy dzielniki liczb 18 i 54. 

18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 

Największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to: 

NWD(18, 54) = 18

Liczba 18 nie jest liczbą pierwszą. 


Odpowiedź b) nie jest poprawna. c) Wypiszmy dzielniki liczb 32 i 64. 

32: 1, 2, 4, 8, 16, 32

64: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to: 

NWD(32, 64) = 32

Liczba 32 nie jest liczbą pierwszą. 


Odpowiedź c) nie jest poprawna.d)
Wypiszmy dzielniki liczb 15 i 21. 

15: 1, 3, 5, 15

21: 1, 3, 7, 21

Największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to: 

NWD(15, 21) = 3

Liczba 3 jest liczbą pierwszą. 


Odpowiedź d) jest poprawna

Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 10 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019