Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Wierzchołkiem paraboli o równaniu y=-2(x+3)^2-5 jest punkt o współrzędnych ...

Odpowiedź nauczyciela