🎓 W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 40º oblicz miarę drugiego kąta ostrego w tym trójkącie? - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 40º oblicz miarę drugiego kąta ostrego w tym trójkącie?

Mateusz
odpowiedziała na to pytanie

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi .

Przez  oznaczmy miarę drugiego kąta ostrego w tym trójkącie.

 

 

 

Drugi kąt ostry ma miarę .

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019