Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

W trójkącie dwa boki mają długość 10,5 oraz 5, a sinus kąta między nimi wynosi 0,8. Oblicz:
a) pole trójkąta,
b) długość trzeciego boku,
c) promień koła opisanego na tym trójkącie.

Odpowiedź nauczyciela