Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

W prostokącie o obwodzie 28 cm jeden z boków jest o 4 cm krótszy od drugiego. Oblicz długości
boków i pole prostokąta.

Odpowiedź nauczyciela