🎓 W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o: A. 1% B. 25% C. 33% D. 75% - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji...

Aga
89650
odpowiedziała na to pytanie

W styczniu prowizja wynosiła 4%. W lutym obniżono ją o 1 punkt procentowy. 


Obliczamy o ile procent zmniejszyła się ta prowizja. 

4 punkty procentowe   -   100% 

1 punkt procentowy     -    x %

 

Prowizja zmniejszyła się o 25%. 


Poprawna odpowiedź: B. 25%

Wideolekcja
content
5 marca 2019
Geografia

Popularne zabytki Niemiec.

około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Geografia

Centra logistyczne.

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Biologia

Jak dzielimy owoce?

około 9 godzin temu