Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

W pewnej szkole w roku 2016 było 280 uczniów. W roku 2017 uczęszczało do tej szkoły 266 uczniów.
O ile procent zmalała liczba uczniów uczęszczających do tej szkoły?

Odpowiedź nauczyciela