W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł. <br> Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.<br> Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł. P F<br> Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. P F - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł.
Oceń prawdziwość...

Agnieszka
7121
odpowiedziała na to pytanie

Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł. PRAWDA

Przez  oznaczmy liczbę wszystkich pracowników.

Połowa pracowników, czyli , zarabia 3000 zł, a druga połowa - po 4000 zł. Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa:

 


Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. PRAWDA

Średnia arytmetyczna zarobków dwóch osób, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, jest równa średniej arytmetycznej zarobków w tej firmie:

 

Średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019