Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

W okrąg o promieniu r wpisano trójkąt równoramienny ABC i kąt ACB=120^o. Oblicz długości boków trójkąta.

Odpowiedź nauczyciela