Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

W klasie złożonej z 25 osób jest 12 dziewczyn. Jaki procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczyny a jaki chłopcy ? 

Odpowiedź nauczyciela