Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Trójkąt A1B1C1 jest podobny do trójkąta ABC w skali 1,25. O ile procent obwód trójkąta ABC jest mniejszy od obwodu trójkąta A1B1C1.

Odpowiedź nauczyciela