Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Rozwiąż równanie (1+x)+(3+2x)+(5+3x)+………(99+50x)= -50 wiedząc, że jego lewa strona jest sumą kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Odpowiedź nauczyciela