Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaMatematyka

Punkty o współrzędnych A=(-12,11) i C=(4,-1) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu, na którym opisano okrąg. Zapisz długość promienia tego okręgu w najprostszej postaci a√b:c, gdzie a, b, c należą do zbioru liczb naturalnych. Podaj liczby a, b, c.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Szymon

Szymon

Matematyka