Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 3 cm i 4 cm. Poprowadzono dwusieczne obu kątów ostrych tego trójkąta.
Oblicz długości odcinków tych dwusiecznych zawartych w trójkącie.

Odpowiedź nauczyciela