🎓 Przekątna trapezu równoramiennego dzieli go na dwa trójkąty. Obwód jednego z tych trójkątów jest o 8 cm większy od obwodu drugiego. Obwód trapezu jest 7 razy większy od długości jego krótszej podstawy i wynosi 42 cm. Oblicz długość ramienia tego trapezu - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Przekątna trapezu równoramiennego dzieli go na dwa trójkąty. Obwód jednego z tych trójkątów jest o 8 cm większy od obwodu drugiego. Obwód trapezu...

Łukasz
3814
odpowiedział na to pytanie

Wykonajmy rysunek pomocniczy i zaznaczmy na nim odpowiednie długości:

Zapiszmy wyrażenie opisujące obwód górnego trójkąta:

 

 

Zapiszmy wyrażenie opisujące obwód dolnego trójkąta:

  

 

Wiemy, że obwód jednego z trójkątów jest większy o 8 cm od obwodu drugiego z trójkątów, możemy więc zapisać:

 

 

Możemy to przedstawić graficznie:

  

 

Możemy zatem zapisać, że

 

Czyli dolna podstawa jest o 8 cm dłuższa od górnej podstawy.

 

Wiemy również, że obwód całego trapezu jest 7 razy dłuższy od długości krótszej podstawy, oraz jest równa 42 cm - możemy więc zapisać:

 

 

 

 

Wiemy, że dłuższa podstawa jest o 8 cm dłuższa od dolnej - czyli jej długość to:

 

 

Zapiszmy równanie opisujące cały obwód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp.: Długość podstawy wynosi 11 cm.           

Wideolekcja
content
25 marca 2019
content
28 marca 2019
Język angielski

Zadanie 2. Uzupełnij zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego, wykorzystując podany wyraz. Nie zmieniaj formy podanego wyrazu. Możesz użyć max. 6 wyrazów.

1. There was no one at school yesterday. (WASN’T)
There ………………………………………………………. at school yesterday.
2. They moved to Warsaw in 2009 and they still live there. (SINCE)
They ………………………………………………………. 2009.
3. Whose bag is it? (DOES)
Who ………………………………………………………. to?
4. This corridor is not wide enough. (NARROW)
This corridor ………………………………………………………. .
5. It is not a good idea to go there alone. (NOT)
You ………………………………………………………. alone.
6. Kids must not enter the building alone. (ARE)
Kids ………………………………………………………. the building alone.
7. We lived in the USA last year. I don’t live there now. (USED)
We ………………………………………………………. the USA.
8. You can unload the dishwasher but it is not necessary. (TO)
You ………………………………………………………. the dishwasher.
9. This computer is $85. The one we saw yesterday was $65. (EXPENSIVE)
This computer ………………………………………………………. we saw yesterday.
10. If it doesn’t rain, we will go out. (UNLESS)
We ………………………………………………………. .

około 15 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019