Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Pole kwadratu wynosi 4900 m2. Oblicz długość boku kwadratu.

Odpowiedź nauczyciela