Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Podstawy trapezu prostokątnego mają długość 60 i 20, a ramiona 13 i 17. Oblicz pole tej figury.

Odpowiedź nauczyciela