Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Podkreśl działania, które należy wykonać jako pierwsze i wykonaj obliczenia: 3+4*5=  -2+5*(-3)= -7/8+1/2*3/4=

Odpowiedź nauczyciela