Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Pani Ewa wpłaciła na konto swego syna Szymona 150 zł w dniu jego pierwszych urodzin.
Na każde następne urodziny wpłacała o 50 zł więcej niż w roku poprzednim.
a) Jaką kwotę pieniędzy wpłaci na konto syna pani Ewa w dniu jego osiemnastych urodzin?
b) Jaka będzie suma wpłat w dniu osiemnastych urodzin Szymona, licząc również wpłatę w tym dniu?


Odpowiedź nauczyciela