Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Zbadaj monotoniczność funkcji: y= -2x^-8x-3

Odpowiedź nauczyciela