🎓 <p>W trójkącie ABC miara kąta przy wierzchołku B jest równa 90, a wierzchołek A=(5,2). Punkty B i C leżą na prostej o równaniu y=3x+6, przy czym punkt C należy również do osi odciętych układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołków B i C oraz pole tego trójkąta</p> - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

W trójkącie ABC miara kąta przy wierzchołku B jest równa 90, a wierzchołek A=(5,2). Punkty B i C leżą na prostej o równaniu y=3x+6, przy czym punkt

...

Łukasz
5529
odpowiedział na to pytanie

Punk C należy do prostej o równaniu y = 3x + 6, oraz jednocześnie do osi odciętych (a więc leży w punkcie przecięcia się osi X z prostą o tym równaniu).

Wyznaczmy współrzędne punktu C:

 

  

     

 

Wiemy również, że ką ABC jest prosty.

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

 

Wyznaczmy równanie prostej prostopadłej do prostej  , przechodzącej przez punkt A.

 

 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019