Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Jeden z uczniów klasy VIII G powiedział 1/4 moich kolegów ma lepszy stopień z matematyki niż ja, 1/3 ma gorszy stopień, a pozostałych 15 ma taki sam stopień jak ja. Ilu kolegów ma ten uczeń?

Odpowiedź nauczyciela