🎓 Czym są równania, a czym wyrażenia algebraiczne? - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Czym są równania, a czym wyrażenia algebraiczne? 

Aga
67401
odpowiedziała na to pytanie

Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia składające się z liczb, liter, znaków działań i nawiasów.

Przykłady:

  •  

  •  

  •  

  •  

  • `y^2` 

  •  

  •  


Uwaga!

Wyrażenie  możemy zapisać prościej jako .

Wyrażenie  możemy zapisać prościej jako  .


Uwaga!!

Jeśli w danym wyrażeniu po kropce oznaczającej znak mnożenia występuje liczba NIE WOLNO pominąć kropki. 

Wyrażenia    nie można zapisać jako  . 

Wyrażenia  nie można zapisać jako   . 

 


 

Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą równanie.

Litera występująca w równaniu to niewiadoma.

Wyrażenie występujące po lewej stronie znaku równości to lewa strona równania, a wyrażenie występujące po prawej stronie to prawa strona równania.

lewa i prawa strona równania

Język angielski

Gramatyka. Wybierz poprawną opcje.
1 The caravan park ____ stayed in was huge.
a) whom we        b) what we             c)which we

2 Mr Evans is the teacher ____ was telling you about.
a) I       b) of who I          c) my

3 Is this the holiday ____ on?
a) went      b) they went     c) who they went on

4 Could I have the room ____ stayed in last time?
a) that I             b) that            c) which

5 That’s the tour guide ____ took us round the city.
a) who                 b) whom       c)– (no pronoun)

6 Is she the receptionist ____ spoke to last night?
a) which we             b) whom we              c) that

7 That’s the bus ____ to school every day.
a) we take it                b) what we take             c) we take

8 That’s the villa ____ George and Anna stayed  in last year.
a) who                 b) whom                 c) – (no pronoun)

9 Have you got some of that nice bread ____ I bought last week?
a) which               b) whom             c) what

10 Please speak ____ in the library.
a) quietly               b) quietely            c) quietelly

11 It’s really hard to understand them because they  talk so ____ .
a) fast                     b) fastly                  c) quick

12 I’m sorry it’s a bit ____ in here. I’ll ask them to turn the music down.
a) loud                   b) loudly                   c) quiet

13 Finally, the baby was sleeping ____ .
a) deep            b) deeply            c) good

14 How ____ do you think you did in the test?
a) good             b) goodly                 c) well

15 On the whole, they have a ____ diet.
a) health              b) healthy               c) healthily

16 They were ____ to stay the night.
a) happy                b) happily               c) happilly

17 She looked at them so ____ that they ran away.
a) angry               b) angrily                c) angrilly

18 Catherine sings ____ .
a) beauty                 b) beautiful            c) beautifully

19 Please be a bit more ____ !
a) careful                  b) carefuly              c) carefully

20 They ate very ____ after their long journey.
a) hungry               b) hungrily         c) hungrilly

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Matematyka

Oblicz log2 1/1024

około 9 godzin temu