🎓 Określ dziedzinę funkcji f(x)=2/pierwiastek z 8 razy (9x do 4 - x do 2) - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Określ dziedzinę funkcji f(x)=2/pierwiastek z 8 razy (9x do 4 - x do 2)

Dagmara
54008
Polub to zadanie

 

Wyrażenie pod pierwiastkiem w mianowniku ułamka musi być liczbą dodatnią, więc zakładamy, że:

 

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia

Operacja Husky 

około 5 godzin temu
Historia

Operacja Bagration 

około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Biologia

Dlaczego mamy czkawkę?

około 7 godzin temu
Historia

Aleksander Macedoński

około 7 godzin temu
Biologia

Opisz ekosystem lasu.

około 10 godzin temu
Historia

Uzupełnij luki. 
Zmiany w Rosji po rewolucji lutowej
Rewolucja lutowa, która wybuchła pod koniec lutego 1917 roku w …………………………………. stolicy Rosji , obaliła absolutne rządy cara ………………………………. Romanowa. Rosja stała republiką, a władzę objął, powołany przez ……………… Państwową, Rząd ……………………………….., w którym zasiedli przedstawiciele bogatej burżuazji i ……………………………………. Rząd Tymczasowy wprowadził swobody demokratyczne, zapowiedział wybory do …………………………... Równocześnie socjaliści w uważający się za przedstawicieli robotników, żołnierzy i chłopów, Piotrogrodzie i innych miastach, zaczęli tworzyć własne rewolucyjne władze zwane radami, po rosyjsku sowietami, na czele, których stała Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i ……………………………... Rząd Tymczasowy zabiegał o ich …………………….. Okres ten od lutego do października 1917 roku, kiedy faktycznie działały dwa niezależne od siebie ośrodki władzy nazywany jest okresem ………………………………. w Rosji.

Okoliczności przewrotu bolszewickiego w październiku 1917roku i zmiany, jakie spowodował.
Mimo obalenia cara i demokratycznych przemian w Rosji, które dokonały się w wyniku rewolucji lutowej, większość społeczeństwa nadal była niezadowolona, ponieważ pogarszała się sytuacja …………………………….. i warunki życia najbiedniejszych. A nowy rząd nie potrafił zapanować nad chaosem w państwie. Niezadowolenie wywołała też decyzja rządu o dalszym udziale Rosji w ……………, w której ponosiła klęski. Wykorzystali to …………………………., czyli rosyjscy komuniści na czele z Włodzimierzem ……………………, którzy pogłębiali chaos. Podburzali lud przeciwko rządowi i domagali się natychmiastowego zakończenia wojny i przekazania całej władzy ……………… Delegatów, w których mieli coraz większe wpływy. Bolszewicy wzywali do kolejnej rewolucji, która zlikwiduje prywatną własność i obiecywali, że po objęciu władzy zapewnią mieszkańcom Rosji pokój, zlikwidują biedę i nierówności społeczne. W październiku 1917 roku opanowana przez bolszewików Piotrogrodzka Rada dokonała zamachu ………….. w Piotrogrodzie. W jego wyniku demokratyczny rząd został obalony, a bolszewicy utworzyli nowy, bolszewicki rząd o nazwie Rada …………………………… Ludowych, którego przewodniczącym został Włodzimierz Lenin. Bolszewicy wydarzenia te nazwali rewolucją ………………...

Rządy bolszewików i wybuch krwawej wojny domowej w Rosji
Bolszewicy, aby utrzymać władzę przystąpili do likwidacji demokracji. Zakazali działalności innym ……………. politycznym, wprowadzili …………………. i przystąpili do bezwzględnej walki ze swoimi przeciwnikami, których nazywali wrogami ludu. W tym celu powołali sądy ……………….. i utworzyli tajną policję polityczną potocznie nazywaną ………………... Jej szefem został zrusyfikowany Polak Feliks Dzierżyński. Czeka siała powszechny strach. Dla swoich przeciwników Lenin utworzył także ……………, czyli obozy pracy przymusowej. W Rosji zapanował czerwony terror. Takie działania bolszewików spowodowały wybuch krwawej wojny domowej w Rosji, aby ją wygrać bolszewicy utworzyli wojsko, które nazwali ……………………….. Armią. Jej twórcą i dowódcą był Lew Trocki. Walczyła ona z wiernymi carowi armiami „białych” ……………………... Aby mieć więcej sił do walki z wewnętrznymi wrogami Lenin podpisał też pokój z państwami centralnymi. Wojna domowa między białymi, a czerwonymi zakończyła się w …............... roku zwycięstwem bolszewików, którzy kontynuowali budowę komunizmu w Rosji. W pierwszej kolejności likwidowali wielkie majątki ziemskie, które przeszły na własność państwa.

około 11 godzin temu
Historia

Kim był Innocenty III?

około 11 godzin temu