oceń prawdziwość podanych zdań wybierz p jeśli zdanie jest prawdziwe albo f jeśli jest fałszywe 20% liczby 49 jest większe niż 5% liczby 400 liczba której 15% jest równe 12 jest mniejsza niż 85 - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

oceń prawdziwość podanych zdań wybierz p jeśli zdanie jest prawdziwe albo f jeśli jest fałszywe 20% liczby 49 jest większe niż 5% liczby 400 liczba której 15% jest równe 12 jest mniejsza niż 85

Agnieszka
7662
odpowiedziała na to pytanie

 liczby  jest większe niż  liczby  - FAŁSZ

Obliczamy  z liczby :

 

Obliczamy  z liczby :

 


Liczba której  jest równe  jest mniejsza niż  - PRAWDA

Wyznaczamy liczbę, której  jest równe .

 

 

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
WOS
1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa,której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.
Charakterystyka wykładni:
1.Oznacza węższe rozumienie interpretowanie normy iż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
2.Polega na interpretowaniu przepisów prawa przez ten sam podmiot,który ustanowił i wydał określone przepisy.Jest ona obowiązująca dla wszystkich,których przepisy dotyczą.
3.Polega na badaniu znaczenia użytych słów,znaków interpunkcyjnych i zastosowanych konstrukcji językowych.
4.Dokonywana przez organy stosujące prawo przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy.Jest stosowana w rozstrzyganej sprawie-nie jest obowiązująca przy rozstrzyganiu innych podobnych spraw.
5.Jest dokonywana przez analizę celu,który był brany pod uwagę przy ustanowieniu określonej normy prawnej.
6.Dokonywana przez prawników naukowych,zawarta jest w różnych publikacjach.Nie ma ona mocy obowiązującej,lecz jest często wykorzystywana przy orzekani w konkretnych sprawach.Ten rodzaj wykładni ma często duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przez inne podmioty.Waha tej wykładni zależy od autorytetu,jakim cieszy się autor w środowisku prawniczym.
7.Oznacza rozumienie interpretowanej normy ściśle z jej brzmieniem słownym.
8.Oznacza szersze rozumienie interpretowanej normy niż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
9.Opiera się o logiczne rozumienie na podstawie zawartych w normie przesłanek
10.Wykorzystuje zródła historyczne,dzięki czemu można doszukać się przesłanek,które kierowały autorami aktu prawnego
11.Wyjaśnia sens normy prawnej poprzez jej umiejscowienie w systemie prawa i wyciągniecie odpowiednich wniosków.
Rodzaj wykładni:...
około 21 godzin temu
Historia
Opis bitwy Termopilami.
około 21 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019