Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Oblicz pole trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej długości 13 i przeciwprostokątnej
długości √394

Odpowiedź nauczyciela