Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Oblicz pole trójkąta ograniczonego osiami układu współrzędnych i wykresem funkcji f
f(x) = - 1/2 x - 4

Odpowiedź nauczyciela