Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Oblicz obwód jednej ze ścian czworościanu foremnego, którego powierzchnia jest równa 9 pierwiastek z 3. 

Odpowiedź nauczyciela