🎓 Nierówności z wartością bezwzględną. Krótkie omówienie. - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Nierówności z wartością bezwzględną. Krótkie omówienie.

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie

Aby rozwiązać nierówność algebraicznie, należy skorzystać z zasady występującej w definicji wartości bezwzględnej:

  

Ogólnie mówiąc:

1.  nierówność typu  rozbijamy na dwie nierówności:

        

2.  nierówność typu  rozbijamy na dwie nierówności:

        

Otrzymane wyniki łatwiej najpierw przedstawić na osi liczbowej, a następnie odczytać rozwiązanie nierówności.

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Matematyka
|x|=4(x-1)-6(x+2) gdy x=-3
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019